COACHING

STRATEGISCHE COACHING

Hier gaat het om de “zachte kant” van risicomanagement. Hier gaan we echt out of the box. Zijn uw visie en strategie voor de komende drie tot vijf jaar duidelijk en actueel, maar zijn ze ook reëel? Geeft het de organisatie wel de benodigde sturing en welke in- en externe invloeden zijn vanuit de diverse perspectieven van belang op de samenhang en afhankelijkheden in deze visie en strategie?

Vragen die wij samen met u en uw sleutelfunctionarissen onderzoeken en beantwoorden.

Het ondernemend omgaan met risico’s en kansen vraagt om het stimuleren van vrijdenken, dwarsdenken, innoveren en door vragen. Samen vinden we wat u drijft in uw ondernemerschap, brengen we beweging met een sterke focus op risicomanagement en houden oog op de risico’s en kansen teneinde uw visie en strategie niet te verliezen in de waan van de dag.

Daarbij is veranderen ook niet “ver” en voor “anderen” maar begint dit altijd bij uzelf. Veranderen is ook niet altijd verbeteren, terwijl verbeteren wel het uitganspunt van onze strategische coaching is. Kortom, wij denken mee over uw (bedrijfs)strategie, focussen daarbij op de middellange termijn doelstellingen, de daarmee samenhangende in- en externe risico’s en met name ook kansen.

Meer weten? Wij vertellen u graag hoe In-Staet werkt en welke tools wij hanteren om onze strategische coaching (samen) vorm te geven. Neem hiervoor contact op via de website.

 

Menu