BOUW

Door onze sectorbenadering en ervaring binnen de bouwsector stellen wij ondernemersvraagstukken in de keten centraal.
Wij begrijpen de wereld van onze klanten.

OVER BOUW

Het is onze overtuiging dat, zonder specialisatie in een snel digitaliserende wereld, geen duurzame toegevoegde waarde kan worden geleverd aan de via ons verzekerde bouw- en infrabedrijven.

In-Staet helpt ondernemers hun doelen te behalen. Wij stellen de ondernemers In-Staet verantwoorde risico’s te nemen door hen inzicht te geven, bewust te maken en oplossingen op maat te bieden. Niet alleen door verzekeringen, maar vooral door een uitgebreid en flexibel programma van bouw specifieke risicomanagement-instrumenten. Dit doen wij met oprechte interesse en specifieke kennis van zaken.

INNOVATIE

Innovatie zorgt voor nieuwe manieren van bouwen, contracteren en exploiteren. Innovatie vereist daarom nieuwe verzekeringsoplossingen. Wij bieden u altijd actuele risico-inventarisaties en maatwerkoplossingen om met deze nieuwe manieren om te gaan.

INVENTARISATIE

Ieder advies begint met een inventarisatie van risico’s. Niet ieder risico hoeft verzekerd te worden. U kunt namelijk ook risico’s vermijden, accepteren of verminderen door bijvoorbeeld goede preventieve maatregelen te treffen. Wij bepalen samen met u wat u doet met deze risico’s, welke risico’s overblijven en welke verzekerd moeten worden.

INTEGRAAL PROCES

In de bouw- en vastgoedketen onderscheiden wij vier fases (ontwerp, realisatie, exploitatie en onderhoud). Voor elk van deze fases ontwikkelen wij voor u sectorspecifieke risico-inventarisaties en advies, rekening houdend met de veranderende werkzaamheden en bijbehorende verantwoordelijkheden.

ONTWERP

Architecten
Constructeurs
Adviseurs
Ingenieurs

REALISATIE

Aannemers
Onderaannemers
Installateurs
Toeleveranciers

EXPLOITATIE

Vastgoed 
Zorgvastgoed 
Turn-key 
Transformatie

ONDERHOUD

Onderhoudsbedrijven
Schadeherstel-bedrijven
ZZP’ers

ONZE EXPERTS

Wij gaan met onze klanten een langdurige samenwerking aan, waarbij de samenwerking voor zowel de klant als voor In-Staet van toegevoegde waarde moet zijn. Afspraak is afspraak, relatie en vertrouwen staan centraal. Daarnaast hebben we een landelijke dekking om u zo goed mogelijk bij te staan. Ontmoet daarom onze experts. Zij zijn in staat u, elk op persoonlijke wijze, op de juiste manier helpen.

Jeffrey Heesen

Jeffrey Heesen

Risicomanagement

Regio Zuid-West Nederland

Werner van Weesenbeek

Risicomanagement

Regio Zuid Nederland

Bram Piersma

Risicomanagement

Regio Noord-West Nederland

Richard Beldman

Richard Beldman

Risicomanagement

Regio Oost Nederland

Martin Steenbergen

Risicomanagement

Regio Noord Nederland

OFFERTE AANVRAGEN