PRIVACY STATEMENT

Indien u met ons contact opneemt, de website gebruikt of als wij contact opnemen met u in het kader van onze dienstverlening deelt u allerlei persoonsgegevens met ons. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. We willen onder andere transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we deze gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit privacy statement informeren wij u hierover. Hebt u na het lezen van deze pagina nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Menu