Vastgoed

Geen exploitant en risico is hetzelfde. Risicobeheersing en het verzekeren van commercieel vastgoed
vereisen daarom maatwerkoplossingen. In-Staet ondersteunt u in het streven naar een zo hoog mogelijk rendement.

VASTGOED BIJ IN-STAET

Om bewustwording te creëren analyseren wij samen de risico’s die u als vastgoedondernemer loopt. Vervolgens bepalen wij in overleg met u welke risico’s vermeden, geaccepteerd, gereduceerd of overgedragen kunnen worden. Wij kunnen met zekerheid zeggen dat uw vastgoed goed verzekerd is omdat:

Wij juist bij schade er voor u zijn.

Wij geven onafhankelijk advies, soms door niet te verzekeren.

Wij focussen op het geven van risico-advies op basis van uw vastgoed.

Wij informeren over recente en relevante ontwikkelingen in de markt.

Wij calamiteiten- en continuïteitsplannen voor u kunnen opstellen.

Wij uw vastgoed verzekeren tegen een gunstige prijs.

Wij zorgen voor continuïteit van uw inkomsten bij een verzekerde calamiteit.

Wij altijd actief op zoek zijn naar nog betere oplossingen voor u.

OPSTAL

Een opstalverzekering dekt schade aan commercieel vastgoed door brand, inbraak of storm. Wij hebben specifiek voor beleggers in commercieel vastgoed een product ontwikkeld met een aantal unieke dekkingen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Standaard twee jaar huurderving meeverzekerd;
  • Terzijdestelling uitsluiting van illegale activiteiten;
  • Koude schade meeverzekerd;
  • Zonnepanelen meeverzekerd;
  • Automatische bijverzekering voor vergeten panden;
  • Zachte clausules buitenopslag elektra en brandgevaarlijke werkzaamheden;
  • Sneeuwdruk en wateraccumulatie meeverzekerd.

GLAS

Een glasverzekering dekt schade aan glas door van buiten komende onheilen. Ruiten en ander glas zijn kwetsbaar en raken snel beschadigd. De opstalverzekering dekt de meeste glasschades niet, waardoor het verstandig is een aparte glasverzekering af te sluiten.

AANSPRAKELIJKHEID

Als eigenaar van commercieel vastgoed kunt u aansprakelijk gesteld worden door derden, bijvoorbeeld als een dakpan van een pand waait door een storm en op een auto of persoon terecht komt. Wij adviseren u de verzekering af te sluiten met een dekking van minimaal € 5.000.000 per gebeurtenis met een maximum van € 10.000.000 per jaar.

RECHTSBIJSTAND

Een rechtsbijstandverzekering biedt juridische hulp bij vraagstukken of conflictsituaties. De verzekeraar heeft eigen advocaten en juristen in dienst die u kunnen helpen, maar er is vaak ook dekking voor kosten van externe juridische adviseurs voor complexe dossiers.

MILIEUSCHADE

De milieuschadeverzekering voor commercieel vastgoed biedt uitkomst bij toegebrachte milieuschade, zoals bij sanering na een brand en vervuild bluswater. Bij een brand kan asbest vrijkomen of kunnen kunststof kozijnen smelten en de bodem in dringen. In sommige vastgoed panden zijn nog olie gestookte kachels aanwezig die milieuschade kunnen veroorzaken bij een lek of bij een calamiteit. De claims die voortkomen uit milieuverontreiniging kunnen worden vergoed door de milieuschadeverzekeraar.

OFFERTE AANVRAGEN

MUTATIE