Vastgoed

Geen exploitant en risico is hetzelfde. Risicobeheersing en het verzekeren van commercieel vastgoed
vereisen daarom maatwerkoplossingen. In-Staet ondersteunt u in het streven naar een zo hoog mogelijk rendement.

VASTGOED BIJ IN-STAET

Om bewustwording te creëren analyseren wij samen de risico’s die u als vastgoedondernemer loopt. Vervolgens bepalen wij in overleg met u welke risico’s vermeden, geaccepteerd, gereduceerd of overgedragen kunnen worden. Wij kunnen met zekerheid zeggen dat uw vastgoed goed verzekerd is omdat:

Wij juist bij schade er voor u zijn.

Wij geven onafhankelijk advies, soms door niet te verzekeren.

Wij focussen op het geven van risico-advies op basis van uw vastgoed.

Wij informeren over recente en relevante ontwikkelingen in de markt.

Wij calamiteiten- en continuïteitsplannen voor u kunnen opstellen.

Wij uw vastgoed verzekeren tegen een gunstige prijs.

Wij zorgen voor continuïteit van uw inkomsten bij een verzekerde calamiteit.

Wij altijd actief op zoek zijn naar nog betere oplossingen voor u.

OPSTAL

Een opstalverzekering dekt schade aan commercieel vastgoed door brand, inbraak of storm. Wij hebben specifiek voor beleggers in commercieel vastgoed een product ontwikkeld met een aantal unieke dekkingen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Standaard twee jaar huurderving meeverzekerd;
  • Terzijdestelling uitsluiting van illegale activiteiten;
  • Koude schade meeverzekerd;
  • Zonnepanelen meeverzekerd;
  • Automatische bijverzekering voor vergeten panden;
  • Zachte clausules buitenopslag elektra en brandgevaarlijke werkzaamheden;
  • Sneeuwdruk en wateraccumulatie meeverzekerd.

OFFERTE AANVRAGEN

MUTATIE

Menu