Vereniging van eigenaren

Is uw VvE erg actief, of juist slapend? Heeft u een beheerder, of bent u zelf de beheerder? Heeft de VvE zelden schade, of gebeurt er nogal eens iets? Iedere VvE  is verschillend, dus iedere VvE loopt andere risico’s.

DE VVE BIJ IN-STAET

Door onze jarenlange ervaring met het verzekeren van VvE’s, kennen wij de risico’s als geen ander. Wij bieden u als bestuurder een vergelijking van diverse verzekeraars, zodat een passende prijs-kwaliteitverhouding gekozen kan worden. Naast het geven van advies en het bemiddelen tussen de VvE en de verzekeraar, bieden wij desgewenst ondersteuning bij onder meer het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en het aanvragen van subsidies.

PRODUCTEN

BEMIDDELING EN ADVIES

Wij verzorgen de inkoop en adviseren u de beste oplossing voor uw VvE.

  • Offertes van diverse verzekeraars;
  • Inzicht in de verschillen tussen verzekeraars;
  • Advies bij afsluiten;
  • Schadebegeleiding;
  • Oversluitservice.

BEMIDDELING EN ADVIES EXTRA

In dit pakket gelden dezelfde voordelen als in het pakket ‘Bemiddeling en advies’. Met de volgende voordelen:

  • Advies bij het opstellen van MJOP;
  • Actualiseren en toetsen van het onderhoudsplan;
  • Begeleiding bij subsidieaanvragen;
  • Opzetten van een preventieprogramma om schadecijfers te optimaliseren.

OPSTALVERZEKERING

Een opstalverzekering dekt schade aan gebouwen van de VvE door brand, inbraak of storm. Onder opstal valt hetgeen dat ‘aard- en nagelvast’ zit. Het bestuur van de VvE is verplicht om een gebouwenverzekering af te sluiten. Dit staat in de splitsingsakte van de VvE beschreven. Verzekeringsmaatschappijen bieden diverse vormen van dekking aan. Daarom is het raadzaam dat u van tevoren goed controleert wat er wel en niet verzekerd is of moet worden.

GLASVERZEKERING

Een glasverzekering dekt schade aan glas door van buiten komende onheilen. Ruiten en ander glas zijn kwetsbaar en raken snel beschadigd. De opstalverzekering dekt de meeste glasschades niet, waardoor het verstandig is een aparte glasverzekering af te sluiten.

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Een VvE kan aansprakelijk gesteld worden door derden, bijvoorbeeld als een geveldeel van een appartementencomplex afwaait en op een auto of persoon terecht komt. Wij adviseren u de verzekering af te sluiten met een dekking van minimaal € 2.500.000 per gebeurtenis met een maximum van € 5.000.000 per jaar.

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Een bestuurder van een vereniging kan hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor bestuursfouten die hij maakt. Dit betekent dat hij aansprakelijk gesteld kan worden met zijn privévermogen. Ook verweerskosten kunnen ten laste komen van de individuele bestuurder. Deze vermogensschade is niet gedekt op de algemene aansprakelijkheidsverzekering van de vereniging. Wij helpen u graag bij het maken van de keuze voor een juist verzekerd bedrag op de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING

Een rechtsbijstandsverzekering biedt juridische hulp bij vraagstukken of conflictsituaties. De verzekeraar heeft eigen advocaten en juristen in dienst die u kunnen helpen, maar er is vaak ook dekking voor kosten van externe juridische adviseurs voor complexe dossiers.

ONGEVALLENVERZEKERING

In veel VvE’s zijn vrijwilligers actief. Het kan voorkomen dat er een ongeval gebeurt met de vrijwilliger. Een ongevallenverzekering keert een vaststaand bedrag uit bij een ongeval met blijvend letsel of overlijden tot gevolg.

MILIEUSCHADEVERZEKERING

De milieuschadeverzekering voor de VvE biedt uitkomst bij toegebrachte milieuschade, zoals bij sanering na een brand en vervuild bluswater. Bij een brand kan asbest vrijkomen of kunnen kunststof kozijnen smelten en de bodem in dringen. In sommige VvE’s zijn nog olie gestookte kachels aanwezig die milieuschade kunnen veroorzaken bij een lek of bij een calamiteit. De claims die voortkomen uit milieuverontreiniging kunnen worden vergoed door de milieuschadeverzekeraar.

OFFERTE AANVRAGEN