Preventietips

Zo beperken we schade

Schade is zo ontstaan en kan soms aardig in de papieren lopen. Veel van deze schaden zijn te beperken of te voorkomen met maatregelen die heel simpel zijn. Daarom zien wij het als onze taak om u hier meer bewust van te maken.

Vergeet niet, het kan zelfs mensenlevens redden!

Preventiemaatregelen voor woonappartementen

Zo voorkom je brandschade aan je woning/appartement

Blusmiddelen

 1. Plaats sproeischuimblussers van 6kg op elke etage.
 2. Blussers duidelijk zichtbaar en goed ophangen.
 3. Bij voorkeur een onderhoudscontract afsluiten of schaf per appartement een branddeken en een schuimblusser van 2 liter aan.
 4. Jaarlijkse controle van de droge blusleidingen.
 5. Plaats een sprinkler in het afvalhok.

Rookmelders

 1. Plaats rookmelders in centrale ruimten van appartementen en in de liftruimte. Bij voorkeur 220v gevoed. Zorg dat ze hoorbaar zijn.

Elektra

 1. Houdt meterkasten vrij van opslag.
 2. Maak geen gebruik van automatische schroefzekeringen, deze zijn brandgevaarlijk.
 3. Schakel elektrische apparatuur altijd uit.
 4. Het liefst niets op stand by.
 5. Maak elektrische apparaten regelmatig schoon.
 6. Haal opladers die niet gebruikt worden uit het stopcontact.
 7. Beperk het gebruik van stekkerdozen en verlengsnoeren.
 8. Bij een hoofdverdeling 1x per 3 jaar thermografisch onderzoek laten verrichten.
 9. Laat cv’s en of geisers jaarlijks controleren. Let op bij open cv ketels en geisers op de kleur van de vlam. Als deze geel is, is het waarschijnlijk dat de verbranding onvolledig is en er koolmonoxidegas gevormd wordt. Koolmonoxide is dodelijk.

Vluchtwegen

 1. Controleer of de vluchtwegen vrij zijn van obstakels.
 2. Controleer of de vluchtwegaanduiding en noodverlichting goed zichtbaar zijn.
 3. Zorg voor een vluchtplan.

Brandcompartimentering

 1. Controleer de staat van de brandwanden.
 2. Controleer de werking van de deurdrangers.
 3. Controleer doorvoeren op een juiste brandwerende afdichting.

Brandgevaarlijke werkzaamheden

 1. Laat de aannemer bij brandgevaarlijke werkzaamheden (branden, lassen, slijpen e.d) het formulier brandgevaarlijke werkzaamheden invullen en tekenen. U kunt deze downloaden op www.vve-zeerzeker.com.

Alledaagse maatregelen

 1. Laat de tv niet onnodig stand by staan.
 2. Leg geen snoeren onder het tapijt.
 3. Zorg dat de schoorsteen 1 x per jaar wordt geveegd in combinatie met een inspectie.
 4. Zorg bij een open haard voor een vonkenvanger.
 5. Rook nooit in bed.
 6. Leeg asbakken nooit zomaar in een prullenbak.
 7. Houdt kaarsen en waxinelichtjes weg van brandbare materialen.
 8. Zorg ervoor dat lucifers en of aanstekers buiten het bereik van kinderen blijven.
 9. Laat een strijkbout nooit onbewaakt achter.
 10. Doof sigaretten nooit in een prullenmand.
 11. Verschoon regelmatig het filter van uw afzuigkap. Vet kan vlam vatten.
 12. Hang wasgoed nooit te dicht bij een kachel.
 13. Gebruik geen driewegstekkers. Snelle overbelasting waardoor er kortsluiting ontstaat.
 14. Zorg dat lampen rondom vrij zijn van stoffering, papier, kleding etc lampen worden namelijk heet en kunnen op enige afstand iets in brand steken.
 15. De wasdroger is een bekende brandoorzaak in huis. Maak de filters telkens schoon. Zorg voor voldoende ventilatie. Sluit ze juist aan.
 16. Zorg voor bedrijfshulpverleners, zeker in een groot complex.
 17. Schaf een Automatische Externe Defibrillator(AED) aan.
 18. Voor de appartementen geldt ook een nette huishouding en afvalverwerking.

Vlam in de pan

Zet onmiddellijk het fornuis en de afzuigkap uit. Schuif het deksel van je af, over de pan. Laat deze zitten tot de vlam uit is of gebruik een blusdeken. Wikkel de bovenkant van de deken om je handen en leg hem over de pan. Bij brand bel de brandweer!

Zo voorkom je waterschade aan je woning/appartement

Preventie gericht op het voorkomen van waterschaden in huis vanuit aangesloten apparatuur.

 1. Plaats de boiler, wasmachine en droger op een plaats waar water minimale schade kan veroorzaken.
 2. Plaats watersloten tussen de kraan en was – vaatwasmachine aan de kraanzijde, maar denk ook aan koffiemachines welke rechtstreeks op een waterleiding zijn aangesloten.
 3. Laat was – en vaatwasmachine af en toe op maximale temperatuur draaien. Zo breken zeepresten af en wordt verstopping voorkomen.
 4. Zet afvoerslangen van was – en vaatmachines goed vast in de afvoeren.
 5. Zet wasmachines bij voorkeur in een lekbak en sluit de lekbak aan op een afvoer.
 6. Maak regelmatig het filter van je was – en vaatwasmachine schoon.
 7. Maak alleen gebruik van flexibele slangen als dit strikt noodzakelijk is.
 8. Zet afvoerslangen met een beugel vast. Controleer regelmatig de bevestiging en deugdelijkheid van de beugels en leidingen, speciaal bij gebruik van flexibele slangen (op scheurtjes).
 9. Koppel vulslangen van cv’s zoveel mogelijk gelijk af. Draai de waterkraan dicht.
 10. Sluit een onderhoudscontract af voor de hydrofor.
 11. Controleer regelmatig de druk van de CV ketel. Moet u regelmatig bijvullen dan loopt er ergens water weg. Neem dan direct contact op met uw installateur.
 12. Reinig periodiek de open overstortaansluitingen / sifons van boliers en cv combiketels in afvoerleidingen.
 13. Sluit een onderhoudscontract voor de CV ketel af.

Preventie gericht op het voorkomen van overige waterschaden door maatregelen in huis.

 1. Controleer regelmatig de kitranden van het aanrecht, bad en de douche en vervang deze indien nodig (schade die hierdoor ontstaan is niet altijd gedekt op de opstalpolis). Verkleuring en of schimmel zijn een teken zijn van een mogelijk loszittende kitnaad
 2. Controleer regelmatig de voegen bij het bad en douche en vervang deze indien nodig (schade die hierdoor ontstaan is niet altijd gedekt op de opstal-polis).
 3. Controleer op de aanwezigheid van deugdelijke afdichtingen achter de rozetten van bad – en douchemengkranen.
 4. Controleer regelmatig putjes en zwanen halsen en gooi geen frituurvet door de gootsteen.
 5. Wanneer afvoeren slecht doorlopen niet wachten met reinigen maar direct ontstoppen.
 6. Gooi maandelijks een eetlepel soda en heet water in de afvoeren. Dit voorkomt bijvoorbeeld het aankoeken van leidingen.
 7. Gebruik geen chemische ontstoppers, die kunnen zo agressief zijn dat ze lekkage in de leiding kunnen veroorzaken.
 8. Om te voorkomen dat je bij het boren een leiding raakt kun je het beste een leiding-zoeker gebruiken voordat je begint met boren.
 9. Weet waar de hoofdleiding van het water in je huis zit zodat je deze snel kunt dichtdraaien bij een calamiteit.
 10. Plaats waar nodig en mogelijk waterdetectoren bijvoorbeeld in kelders.
 11. Kelders zijn vaak het laagste punt. Plaats daarom zaken zoveel mogelijk 10 tot 20 cm van de vloer.
 12. In oude woningen zijn andere materialen gebruikt dan in moderne woningen. Pvc van de afvoerleidingen in woningen van voor 1980 is van mindere kwaliteit dan de latere woningen. Indien staal of lood is gebruikt bij leidingen, is de kans op waterschade op korte termijn erg groot. Stel daarom een plan op om dergelijke leidingen te vervangen en reserveer hiervoor financiële ruimte. Het zal lonend blijken om stalen en loden aanvoerleidingen te laten vernieuwen. Maar ook het beoordelen en zo nodig vervangen of veranderen van afvoerleidingen kan veel ellende voorkomen.
 13. Ziet u lekkagesporen. Onderneem gelijk actie waardoor ergere schade wordt voorkomen.
 14. Zorg dat uw huis aan de binnenkant goed onderhouden wordt.

Preventie gericht op het voorkomen van waterschaden in huis door maatregelen buiten aan het huis.

  1. Neem in standleidingen van uw hemelwaterafvoeren vlak boven de grond een bladvanger op. Die voorkomt dat vuil van uw dak in het riool terecht komt met mogelijk verstopping als gevolg. Maar ook zorgt deze ervoor dat als het riool het water niet aankan, uw dak het water toch kwijt kan (dat stroomt dan op de grond) en het teveel aan water in het riool hier uitstroomt en niet op een hogere plek.
  2. Reinig periodiek goten en hemelwaterafvoeren. Sluit hier eventueel een onderhoudscontract voor af.
  3. Controleer regelmatig de met bitumen gedekte daken (denk ook aan dakkapellen en garages) op scheurtjes e.d. of sluit een onderhoudscontract af voor een jaarlijkse dakinspectie. Denk hierbij aan de dakbedekking zelf maar ook aan alle hemelwaterafvoeren, noodoverlopen en aansluitingen met opgaande gevels
  4. Houd het dak zoveel mogelijk blader en zwerfvuil vrij. Zeker met de herfst of na een storm.
  5. Denk aan dakgoot-preventie. Dit is een rooster waarop bladeren met takjes blijven liggen, waardoor het regenwater snel afgevoerd kan worden.
  6. Plaats stalen boldraadroosters om verstopping van de regenpijpen te voorkomen en maak deze ook regelmatig schoon.
  7. Bij platte daken zorgen voor voldoende noodoverlopen of waterspuwers zodat overtollig water weg kan.
  8. Controleer na een storm of alle dakpannen nog recht liggen.
  9. Blijft er water op het dak staan, laat het dan controleren op doorbuiging op die plek. Bespreek met een dakdekker of de plasvorming een reden is om de waterafvoer te veranderen.
  10. Controleer of het loodwerk van bijvoorbeeld daken, dakkapellen, de aansluiting op metselwerk e.d. niet is opgewaaid (na bijvoorbeeld een storm) of gescheurd is.
  11. Probeer bij zware of langdurige sneeuwval het dak en de dakgoot zoveel mogelijk sneeuwvrij te houden, vooral bij een plat dak.
  12. Vergeet het voegwerk van de gevel niet te controleren, want daar kunnen scheurtjes in ontstaan die ook lekkage kunnen veroorzaken.
  13. Controleer ook het schilderwerk. Wacht niet tot het verf gaat bladeren, maar plan in een eerder stadium groot onderhoud.
  14. Laat jaarlijks het verfwerk reinigen, dan gaat het ook langer mee.
  15. Zorg dat uw huis aan de buitenzijde goed onderhouden wordt.

Preventie gericht op het voorkomen van waterschade in huis door maatregelen om en rond het huis.

 1. Ga niet je hele tuin bestraten, maar breng ook tuinen aan, zodat regenwater door de bodem kan worden opgenomen en niet direct het riool instroomt.
 2. Laat bestrating vanaf uw huis naar beneden lopen in plaats van andersom.
 3. Bekijk of wateropvang (buffering) mogelijk is. Bijvoorbeeld in de tuin of in bakken.
 4. Waterbuffering kan ook op het dak. Denk hierbij aan groene daken. In opkomst zijn de blauw groene daken waar er een extra opslagruimte om regenwater op te slaan is gecreëerd.
 5. Of het aanleggen van ontlast-putten zodat hemelwater tijdelijk wordt opgevangen en gedoseerd afgevoerd kan worden naar bijvoorbeeld de straat.
 6. Controleer keerkleppen bij lager gelegen afvoeren of deze naar behoren functioneren.

Preventie gericht op het voorkomen van waterschade in huis door aanbouw aan de achterzijde van de woning.

Vorstgevoelige plaatsen voor leidingen zijn o.a.: onverwarmde en tochtige plaatsen. Denk hierbij aan ruimten achter knieschotten, beperkte geïsoleerde daken, rieten daken, naast en boven onverwarmde ruimten en buitenmuren. Niet zelden is in oude woningen leidingwerk in de muur opgenomen, onder vloeren in tochtige kruipruimten of nabij de buitenmuren.Wat kunt u doen om waterschade door vorst te voorkomen;

 1. Tap gevoelige leidingen op tijd af voordat de winter begint.
 2. Als u leiding isolatie gebruikt, wees u er dan van bewust dat dit alleen niet vaak genoeg is. Breng dan ook een thermisch lint (elektrisch verwarmingslint)aan.
 3. Plaats in vorstgevoelige ruimten bijv. een elektrisch kachel op voldoende afstand van brandbare materialen.
 4. Gebruik vorstbestendige kranen.
 5. Voorkom stilstand water door alle radiatoren open te zetten.
 6. Plaats een thermostaat in vorstgevoelige ruimten.
 7. Laat een deskundige uw bevroren leidingen ontdooien.

Preventie gericht op het voorkomen van waterschade in huis door aanbouw aan de achterzijde van de woning.

 1. Sluit de afvoer van het hemelwaterafvoer van het dak van de woning separaat aan en loos niet op het nieuwe dak.
 2. Plaats de loodslabben in het opgaande metselwerk op voldoende hoogte en tegen het binnenspouwblad aan. Maak ook open stootvoeg in het buitenspuwblad.
 3. Snijd de loodslabben op voldoende hoogte boven het dak af, zodat er geen opzuiging van water kan ontstaan.
 4. Breng dakopstanden op voldoende hoogte aan.

Preventie gericht op het voorkomen van waterschade in huis bij nieuwbouw.

 1. Vraag uw architect een gebouw te ontwerpen met lage dakranden, zodat hemelwater altijd veilig het dak kan verlaten
 2. Indien een kelder is gepland, neem dan direct 2 grote pompen mee, die rekening houden met zware regenval, waarbij de ene pomp de andere kan overnemen. Bij te hoog water, een akoestische melding laten afgaan
 3. Plaats CV ketels nooit op plaatsen waar ze niet zichtbaar zijn, maar altijd op plaatsen, waarbij lekkages direct worden gesignaleerd.
 4. Bij kilgoten, altijd daklood zo hoog optrekken dat de goot kan overstromen, zonder dat het water onder de pannen uw gebouwen binnen loopt.
 5. Zorg er altijd voor dat in de dakrand voldoende noodoverstorten zijn geplaatst.

Zo voorkom je inbraakschade aan je woning/appartement

Voordeur woningen

 1. Plaats een compleet veiligheidsslot skg **. Dit bestaat uit een slot zelf, stalen sluitkom, veiligheidsbeslag en een veiligheidscilinder (denk ook aan de deur zelf) denk ook aan balkondeuren e.d.
 2. Plaats een anti-inbraakstrip op de voordeur.
 3. Plaats beveiligde brievenbussen, zodat hengelen niet mogelijk is.
 4. Doe overdag en ‘s avonds altijd het nachtslot er op. Denk hierbij aan flipperen.
 5. Sluit bij het weggaan alle ramen en deuren. Ook op de bovenverdiepingen. Men schuift een kliko of iets dergelijks er voor en men is zo binnen. Door gebroken glas zal een inbreker niet zo snel klimmen.
 6. Verstop geen sleutels in de voortuin en of schuur of iets dergelijks. Zo uniek is de plek niet waar u het verstopt. Inbrekers kennen deze plekken ook.
 7. Zorg dat de schuur ook op slot zit, wellicht voorziet u de inbreker anders met gereedschap dat in de schuur ligt wat het hem vergemakkelijkt om bij u binnen te komen. Denk ook aan een ladder welke in de tuin staat.
 8. Voor woningen gelegen op de begane grond is het advies om alle draairamen zonder slot te voorzien van een slot.(SKG) Bij bestaande raamhendels zonder slot is een oplegslot een mogelijke optie.
 9. Bij dure inboedels is het advies om een elektronisch alarm aan te schaffen.
 10. Bij een hoge waarde aan sieraden is het aanschaffen van een kluis aan te raden. Kluis wel laten verankeren.

Een inbreker komt het liefst langs als u er niet bent

 1. Via social media is het vaak eenvoudig te achterhalen of u weg bent of niet. Gebruikt u ook de afwezigheidassistent van uw e-mailprogramma?
 2. Het dichtdoen van de gordijnen tijdens uw vakantie is leuk, echter het valt overdag wel op.
 3. Vraag aan de buurtbewoners of ze tijdens uw vakantie een oogje in het zeil willen houden.

Een inbreker wil niet graag gezien worden.

 1. Ramen en deuren die vanaf de straat of tuin kant verder door niemand te zien zijn, zullen het eerste doelwit zijn. Schuttingen en begroeiingen zijn dus voor hen het perfecte hulpmiddel. Wees dus kritisch met het plaatsen hiervan.
 2. Plaats bij de voor en achter ingang schrikverlichting.

Tijd is een van de grootste vijanden van een inbreker

Zo voorkom je stormschade aan je woning/appartement

Voor de storm

 1. Houd de weersinformatie en eventuele weeralarmen in de gaten.
 2. Sluit ramen en (garage)deuren of zet ze op de stormstand.
 3. Verwijder zoveel mogelijk lossen voorwerpen uit uw tuin. Denk hierbij aan uw tuinmeubels, terrasstoelen, partytenten, plantenbaken, bloempotten en terrasverwarmers. Zet ze het liefst binnen en of anders heel goed vast.
 4. Denk ook aan vuilnisbaken die in de voor en achter tuin staan.
 5. Klap parasols in en zet ze indien mogelijk binnen.
 6. Haal zonweringen en rolluiken op.
 7. Controleer de bevestiging van de zonwering of rolluiken en zorg dat deze niet tijdens de storm van de muur af kan komen.
 8. Controleer of schuttingen en of vlaggenmasten goed vast staan en of op hun zwakke plekken (eventueel stutten).
 9. Verwijder overhangende en dode boomtakken.
 10. Snoei struiken en of rooi bomen welke al overhangen en of dood zijn.
 11. Controleer het gebouw op loszittende delen. Denk hierbij aan dakpannen, dakleer, bouten, luifels, zonnepanelen, schotelantennes, lichtreclames etc.
 12. Zorg dat dakgoten en regenpijpen vrij zijn van bladeren waardoor het water door de daarvoor bestemde afvoerkanalen zijn weg kan vinden.
 13. Verstevig eventueel tijdelijk, de kwetsbare delen van het gebouw.

Tijdens de storm

 1. Houd de weersinformatie en eventuele weeralarmen in de gaten.
 2. Volg de aanwijzingen van de politie en de brandweer op.
 3. Denk aan je zelf. Het KNMI geeft niet voor niets aan weeralarm af. Als storm schade aan een opstal kan veroorzaken dan kan het ook schade aan een persoon toebrengen. Blijf dus binnen als het niet noodzakelijk is om de straat of de weg op te gaan. Denk aan de rondvliegende objecten tijdens de storm.

Na de storm

 1. Controleer het gehele gebouw na een storm op mankementen en zorg er voor dat deze zsm worden verholpen.
 2. Controleer ook de bomen en struiken in de tuin die kunnen ook schade hebben opgelopen welke weer een gevaar kunnen vormen voor de omgeving. Denk hierbij aan loshangende takken e.d.

Zo voorkom je schade tijdens het klussen/verbouwen

Algemeen

  1. Maak gebruik van de juiste materialen en gereedschappen. goed gereedschap is het halve werk.
  2. Koop materialen bij gespecialiseerde bedrijven en laat je daarover voorlichten, waardoor je de juiste keuze kan maken.
  3. Haastige spoed is zelden goed. Dat geldt ook met verbouwen. Niet even om 22.30 nog dat laatste klusje klaren. De kwaliteit wordt er niet beter op.
  4. Beter een week later klaar dan na een half jaar met de gebakken peren zitten.
  5. Schoenmaker blijf bij je leest. Dat geldt ook met verbouwen. Als je er geen verstand van hebt laat het dan over aan de specialisten.
  6. Houdt er rekening mee bij klussen /verbouwen in een bewoond huis dat dit extra gevaar kan opleveren voor de andere bewoners ( bezoekers ) Denk aan loshangende stopcontacten, aangesloten gereedschappen, ander losliggend bouwmateriaal.
  7. Houdt bij van welke bouwmaterialen gebruik wordt gemaakt en leg vast waar leidingen lopen. Denk aan tekeningen ervan of foto’s. Zeer handig bij een volgende verbouwing of bij een ontstane schade.

  Inbraak

  1. Tijdens een grote verbouwing kan inbraakbeveiliging extra aandacht behoeven. Diefstal van niet geplaatste keukens en CV’s is een bekend fenomeen. Laat het pas bezorgen zodra je denkt het te gaan plaatsen. Voorkom dat het enige tijd in de woning staat opgeslagen.
  2. Als je een kluis in huis hebt, weet iedereen die je tijdens de verbouwing helpt deze na de verbouwing ook te vinden. Houdt de kluis daarom buiten zicht of zoek een andere plaats.
  3. Zorg dat een alarminstallatie altijd in werkwaardige toestand blijft.
  4. Zorg ervoor dat het pand een bewoonde aanblik houdt, ook als je elders woont.

Brand

 1. Gebruik de juiste materialen en monteer op de juiste manier waardoor er veel brandgevaarlijke situaties worden vermeden. Solderen, verf afbranden en branden (dakbedekking) zijn een van de grootste oorzaken van brand. Neem voorzorgsmaatregelen als telefoon, branddeken, blusmiddel (tuinslang op waterkraan is ook goed) bij de hand.
 2. De grootste oorzaak van brand wordt gevormd in de elektrische installatie. Risico wat het meeste wordt onderschat. Het simpelweg gebruik maken van een verlengsnoer is al een behoorlijk risico.
 3. Laat aanpassingen in en aan elektrische installaties (is ook gewoon een simpel stopcontact) uitvoeren door bekwame mensen.
 4. Denk ook na over te gebruiken materialen. Het ene materiaal brand sneller dan het ander. Denk ook aan stoffen die vrij komen als materialen branden.

Water

 1. Met simpele handelingen voorkom je waterschaden. Draai bij werkzaamheden aan de waterleiding eerst de hoofdtrainer dicht.
 2. Verzeker je er van dat als je gaat boren er geen leidingen in de muur en of vloer zitten op het punt waar je gaat boren.
 3. Gebruik zo min mogelijk knel-koppelingen. Kans op lekkage neemt hierdoor toe.
 4. Bij oudere huizen alle stalen of loden waterleidingen vervangen door koperen.
 5. Voordat je muren of vloeren weer dicht maakt, zorg er dan voor dat je zeker weet dat alles dicht is (zet druk op de leidingen of laat ze afpersen).

Download hier alle maatregelen voor woonappartementen

Preventiemaatregelen voor commerciële ruimten

Download hier alle maatregelen voor commerciële ruimten