COACHING

STRATEGISCHE COACHING

Hier gaat het om de “zachte kant” van risicomanagement. Hier gaan we echt out of the box.

Zijn uw visie en strategie voor de komende drie tot vijf jaar duidelijk en actueel, maar zijn ze ook reëel? Geeft het de organisatie wel de benodigde sturing? Welke in- en externe invloeden zijn vanuit de diverse perspectieven van invloed op deze visie en strategie?

Vragen die wij u en uw sleutelfunctionarissen helpen onderzoeken en beantwoorden.

Het ondernemend omgaan met risico’s en kansen vraagt om het stimuleren van vrijdenken, dwarsdenken, innoveren en doorvragen. Samen vinden we wat u drijft in uw ondernemerschap en brengen we dat verder in beweging met een sterk focus op risicomanagement. Met oog voor risico’s en kansen voorkomen we dat u  visie en strategie niet verliest in de waan van de dag.

Daarbij is ver-anderen ook niet “ver” en voor “anderen” maar dit begint altijd bij uzelf. Veranderen is ook niet altijd verbeteren. Maar verbeteren is wel het uitganspunt van onze strategische coaching.

Meer weten? Wij vertellen u graag hoe In-Staet werkt en welke tools wij hanteren om onze strategische coaching (samen) vorm te geven. Neem hiervoor contact op via de website.