CONTINUÏTEIT

CONTINUÏTEIT

BEDRIJFSCONTINUÏTEITSPLAN

Afhankelijkheden

Soms komen risico’s uit onverwachte hoek. Dat kan sectorspecifiek zijn, maar vaak ook bedrijfsspecifiek. Bij een bedrijfscontinuïteitsplan kijken we welke afhankelijkheden of gebeurtenissen uw bedrijfsvoering, reputatie, solvabiliteit of liquiditeit zodanig kunnen bedreigen dat de continuïteit van uw onderneming op het spel komt te staan. Denk bijvoorbeeld aan een calamiteit op uw bouwplaats, uitval van uw ICT door een grote cyberaanval, een brand of machinebreuk in uw timmerfabriek, een pandemie zoals Corona of natuurrampen, enzovoort. De verzekeringen dekken misschien wel een (groot) deel van uw directe schade, maar uw opdrachtgevers en onderaannemers raken hun vertrouwen in uw bedrijf kwijt en dan kan het snel gaan met uw reputatie.

Identificeren en beheersen

Wij helpen u zulke risico’s te identificeren. Daarbij is niet van belang of die risico’s wel of niet verzekerbaar zijn, want we focussen ons op het garanderen van de bedrijfscontinuïteit. Samen met u werken we scenario’s uit om de potentiële impact van deze continuïteitsrisico’s te bepalen én te analyseren hoe groot de kans daarop is. We kijken daarbij niet alleen naar de financiële schade, maar ook naar niet-financiële schade. Denk bijvoorbeeld aan imago- en reputatieschade of juridische claims. Vervolgens focussen we op de kritische middelen waarmee kritische bedrijfsprocessen kunnen worden beheerst. Denk bijvoorbeeld aan crisis- en uitwijkplannen, afspraken met ketenpartners of zelfs met concurrenten die vergelijkbare risico’s lopen.

Formaliseren

Uiteindelijk formaliseren we het geheel in een bedrijfscontinuïteitsplan, dat periodiek ook onderhoud nodig heeft. Geen boek vol complexe termen, maar overzichtelijke documenten gedreven door onze ervaring en uw individuele bedrijfspraktijk.