PROJECT RISICO

PROJECT RISICO

Projectspecifiek risico-classificatie en reductieplan: extra focus waar het nodig is!

Gereedschapskist bouwspecifiek risicomanagement vorm de basis

Als ondernemer bent u gewend risico’s te nemen. En faciliteert u uw werknemers met instrumenten voor terugkerend projectspecifiek risicomanagement. De gereedschapskist bouwspecifiek risicomanagement van In-Staet helpt u(w werknemers) daarbij. U vindt daar volop instrumenten om veel voorkomende projectrisico’s te inventariseren, te vermijden, te verminderen of over te dragen. Maar dat is de basis, wij helpen u graag bij verdiepend risicomanagement waar dat nodig is.

Welke werken verdienen vanwege het verhoogde risicoprofiel extra aandacht?

Al vanaf de offerte-, ontwikkel- of tenderfase helpen wij u grip op uw risico’s te krijgen. Maar hoe bepaalt u nu welke projecten een laag of hoog risicoprofiel hebben? En daarom meer analyse en diepgang vragen. Te vaak zien we dat alleen de contractsom leidend is. Maar ook kleine werken kunnen wel degelijk een hoog risicoprofiel hebben. Bijvoorbeeld door onbeperkte aansprakelijkheid, door een uitvoeringsaspect dat u niet eerder heeft toegepast, door de complexe grondstructuur, door het werken in een binnenstedelijke of industriële omgeving, omdat u niet eerder met deze opdrachtgever heeft gewerkt, door bijzondere afhankelijkheden van derden, etc. Daarom ontwikkelde In-Staet voor u het “risico-classificatie en reductieplan”. Aan de hand van 10 objectieve indicatoren bepaalt u al vanaf het eerste moment dat een project ter beoordeling binnenkomt een risico-categorie. De weging en samenhang van deze indicatoren resulteert vervolgens in een risico-categorie: laag, gemiddeld, verhoogd of hoog. Daardoor krijgt u een genuanceerde schifting van uw projecten op basis van het risicoprofiel van uw werken. En komt u meer in control.

Wat heb ik aan die risico-categorie?

Naar mate het risicoprofiel toeneemt wordt het externe en interne team verbreed en de analyse en besluitvorming verbreed.

Externe opschaling
Naarmate het risicoprofiel toeneemt wordt de inhoudelijke beoordeling als volgt steeds diepgaander;

  • laag risicoprofiel: beoordeling door de bij het project betrokken calculator deze bepalingen
  • gemiddeld risicoprofiel: ook een door In-Staet hierop getrainde medewerker beoordeelt mee
  • verhoogd risicoprofiel: ook een medewerker van In-Staet beoordeelt mee
  • hoog risicoprofiel: op deelonderwerpen wordt een externe jurist ingeschakeld ter beoordeling van specifieke vragen en twijfels.

De inhoudelijke kwaliteit wordt periodiek geëvalueerd en met audits extra of specifiek geborgd.

Interne opschaling

Besluitvorming over de inhoudelijke beoordeling kan bijvoorbeeld als volgt worden opgeschaald

  • laag risicoprofiel: calculator, eventueel met onderlinge collegiale controles
  • gemiddeld risicoprofiel: ook “verantwoordelijke contractmanagement/verzekeringen”
  • verhoogd risicoprofiel: ook de bedrijfsleider / MT
  • hoog risicoprofiel: ook de directie

Beslissingen worden genomen op basis A4-analyses met alternatieven en onderbouwingen.

Verbreding focus risicomanagement

Afhankelijk van het soort werk gaan we met u dieper in op specifieke aspecten zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van uw risicodossier, specifieke contractuele of organisatorische aspecten. Of we focussen op cruciale interne of externe afhankelijkheden. Omdat In-Staet actief is in 3 segmenten (vastgoed, bouw & infra) kunnen we daarbij bruggen slaan met good practices in segmenten waarin u zelf niet actief bent. Denk bijvoorbeeld aan de RISMAN-methodiek uit de infrawereld die ook bij complexe B&U-uitdagingen gestructureerd risicomanagement kan bieden.

Waarom projectspecifiek risicomanagement?

Projectspecifiek risicomanagement gaat niet alleen over behalen doelstellingen en vermijden / beperken van faalkosten. In-Staet benadert risicomanagement vooral als instrument om risico’s om te zetten in kansen en ketensamenwerking te stimuleren. Daarmee krijgt en houdt u op een gestructureerde wijze grip op de vereiste doelstellingen en kwaliteitseisen van uw (bouw)projecten. Projectmatig risicomanagement kost daardoor geen geld, maar voegt waarde toe.  Onbewuste aannames moeten bewuste aannames worden. “Feedback”-informatie moet gebruikt worden om “Feedforward” te kunnen denken. Projectspecifiek risicomanagement is geen doel op zich, maar wordt zo een middel in doorlopend uitdagen en professionaliseren van uw onderneming.

Meer weten? Neem contact op via onze website, we vertellen graag meer!