INVENTARISATIE

INVENTARISATIE

Elk bedrijf is in beweging in deze snel veranderende wereld. Daarom is het goed met enige regelmaat te inventariseren of alle risico’s in beeld zijn en met ons na te denken hoe deze voorkomen, verminderd of overgedragen kunnen worden.

Uit onderzoek is gebleken dat er veel risico’s zijn die de continuïteit van het bedrijf mogelijk kunnen bedreigen. Veel ondernemers hebben aangegeven geen inzicht te hebben in deze risico’s. Voorbeelden van risico’s waar ondernemers vaak geen inzicht in hebben:

  • Werknemers risico, zowel bij ziekte als ongeval
  • Cyber risico
  • Brandrisico van eigen bedrijf en hoe ben ik eigenlijk verzekerd?
  • Imago schade
  • Bouw gerelateerde werkzaamheden
Risico-inventarisatie en verzekeringsanalyse

Om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen is het goed om inzicht te hebben in deze risico’s. Tegelijkertijd wil je deze risico’s zoveel mogelijk beperken en beheersen. Om dit te kunnen doen, is het belangrijk om al de risico’s in kaart te brengen. In-Staet kan jou daarbij helpen door samen met jou een risico-inventarisatie en verzekeringsanalyse te maken. Via dit korte traject maken wij de risico’s inzichtelijk en beheersbaar. Dit wordt uitgewerkt in mooi, makkelijk leesbaar rapport, die wij samen zullen bespreken.

Wil jij ook inzicht in je risico’s?

In-Staet kan jou hierbij helpen. Neem hiervoor contact met ons op dan zullen wij met jou de mogelijkheden bespreken.