RISK CONTROL

RISK CONTROL

Schade aan belendingen komt nog regelmatig voor. Oorzaken zijn vaak (na)zettingen of trillingen. Schade bestaat niet alleen uit herstel van beschadigde belendende panden (scheuren, instorting en dergelijke). Want de directievoerder of het bevoegd gezag kan het werk stil leggen waardoor uw faalkosten hard oplopen. Of de uitvoering van het werk valt veel duurder uit dan vooraf bedacht, maar de opdrachtgever weigert het meerwerk te betalen.

Achteraf gaan opdrachtgever, adviseurs en onderaannemers naar elkaar wijzen en met een beetje pech bent u degene die de gevolgen betaalt.

Naast goed (en reëel) contracteren is voorkomen van schade aan belendingen natuurlijk de beste remedie. Vaak zien we:

  • Een grondmechanisch advies dat zich beperkt tot de draagkracht van het nieuwe pand
  • Een vooropnamerapport dat niet wordt gerelateerd aan de voorspelbare effecten die de uitvoering op die belendingen zal hebben
  • Dat geen heldere afspraken worden gemaakt over wat te doen bij overschrijding van signalerings- en interventiewaardes

Dat kan beter! Door een onafhankelijke riskcontroller worden risico’s vooraf beter geanalyseerd en komen risico’s al in de voorfase boven water. Liefst nog voor u zich bindt aan contracten en bij voorkeur in samenwerking met de hele bouwketen en alle betrokken partijen.

Meer weten? Wij vertellen u graag hoe ris control werkt en welke dekkingsvoordelen het inschakelen van een riskcontroller kan hebben als het ondanks zorgvuldige voorbereidingen toch mis gaat.