ONTWERPRISICO

ONTWERPRISICO

Ontwerprisico’s en Ontwerpverzekering

Deze notitie is bedoeld als een samenvatting inzake ontwerpdekkingen. Gelet op het beknopte karakter kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Voor een verdergaande uitleg wordt verwezen naar de betreffende polisvoorwaarden.

Schadevoorbeelden

B&U: balkons, temperatuur, repetitieschade aansluitingen (hakken/breken), niet waterdicht
Infra: scheuren kunstwerken, instortende grondlichamen, wegdek voldoet niet aan normen

Grenzen aan contracten/verzekeringen

DNR: honorarium, directe schade, sowieso-kosten, termijnen
CAR: materiele schade, onderhoudstermijn, geen verbetering, geen gevolgschade (bij infra is er ook niet altijd een CAR)
AVB: uitsluiting opnieuw uitvoeren werk, zaakschade derden, geen vermogensschade

Risicomanagement
Contractueel
 • Richting adviseurs
  • Total designer
  • “DNR +” inkoopmodellen
 • Richting opdrachtgevers
  • Bouwend Nederland Ontwerp & Realisatie-model i.p.v. UAV/AVA (GC) e.d.
 • BIM contractueel inbedden
Procesmatig
 • Second opinion kritieke ontwerp-details
 • Procesmatig werken i.v.m. onderlinge samenhang wijzigingen + controlesystematiek (wie controleert en wie controleert of er gecontroleerd is? Integreren in BIM?
Bouw Integraal Polis, module Ontwerpdekking
 • Flexibele dekking van aansprakelijkheid aannemer voor ontwerpfouten
  • Bij geïntegreerde contracten, bouwteams, alternatieven, etc.
  • Ook aansprakelijkheid voor fouten van door u ingeschakelde architecten /ingenieurs
 • Inloop: onbeperkt, maar geen bekende aanspraken/omstandigheden
 • Uitloop: melden binnen verzekeringstermijn (dus zolang polis loopt), maar 5 jaar bij opzegging/dekkingsvermindering door verzekeraars
 • Spelregels
  • Alleen als verzekerde ook betrokken is bij uitvoering (dus niet bij enkel advies)
  • Ontwerp moet schriftelijk/digitaal zijn
 • Dekking na oplevering: aansprakelijkheid aannemer voor:
  • Kosten herstel materiële schade aan werk waarin ontwerpfout
  • Kosten herstel/verbetering van gebreken (ook zonder materiële schade!)
  • Financieel nadeel (geen verzekerden onderling tenzij “van buiten” en geen boetes)
 • Dekking voor oplevering: mits daarmee aansprakelijkheid bij of na oplevering wordt voorkomen (ook bij onverkochte bouwdelen)
  • Kosten herstel materiële schade aan werk waarin ontwerpfout
  • Kosten herstel/verbetering van gebreken (ook zonder materiële schade)
  • Géén financieel nadeel
 • Algemene uitsluitingen: opzet, molest, atoom, USA/Canada, faillissement
 • Bijzondere uitsluitingen: bestuurders, honoraria/sowieso-kosten, intellectuele eigendom, overschrijding termijnen/bouwkosten, milieu,
 • Geen dekking voor aansprakelijkheid verhogende bedingen tenzij
  • BouwGarant / Woningborg / SWK en dergelijke
  • Zonder dat beding ook aansprakelijk (inclusief geschikt voor beoogde gebruik, let op: ook geen ontwerpfout kan worden aangetoond en uitvoering/materiaal goed zijn)
 • Voordelen bij second opinion integraliteit ontwerp:
  • Uitsluiting honoraria/sowieso-kosten wordt doorgehaald (tenzij bewuste besparing)
  • Vijf jaar gegarandeerde uitloop, ook bij zelf oversluiten/opzeggen