GRAAFSCHADE

GRAAFSCHADE

Bekendheid en werken volgens de regels van de WIBON voorkomt financiële schade ”

Het is wettelijk verplicht om zorgvuldig te graven. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de wet WIBON (Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en netwerken).

Wie dus gaat graven moet eerst uitzoeken of er kabels en leidingen van openbare nutsbedrijven (gas, water, elektriciteit, kabel-tv en dergelijke) in de grond liggen. Het is immers niet de bedoeling gas- of waterlekken te veroorzaken, of dat de bodemonderzoeker onder stroom komt te staan. Op het bedrijfsterrein kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij het bedrijf zelf. Wanneer in openbaar gebied wordt gegraven moet vooraf een aanvraag worden gedaan bij het landelijk Kabels en leidingen Infoamtie Centrum (KLIC). Als er geen KLIC melding is gedaan dan heeft dit gevolgen voor de dekking van de verzekering of een verhoogd eigen risico en kan er een boete volgen van de toezichthouder, het Agentschap Telecom.

Iedereen is verantwoordelijk voor het voorkomen van graafschade. De nieuwe CROW-publicatie 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ slaat een brug tussen de wetgeving en de praktijk en omvat het gehele proces van een project, vanaf initiatieffase tot en met de gebruiksfase. Daarom adviseert In-Staet bij werkzaamheden gebruik te maken van deze publicatie.

Wat kan In-Staet nog meer voor uw bedrijf betekenen hoe je zorgvuldig moet graven en schade bij graafwerkzaamheden kan voorkomen. In-Staet kan voor uw bedrijf workshops verzorgen over zorgvuldig graven of een risicomanagement traject op te starten waarbij In-Staet uw bedrijf helpt om de wetgeving en onze praktische tips vanuit de uitvoerende bouw in de bedrijfsprocessen te verankeren.  Neem hiervoor vooral contact op via de website.

Menu