Calamiteiten

Calamiteiten

Een calamiteit kan iedereen overkomen en gebeurt altijd onverwachts, zoals een brand of ontploffing. Het is hierbij van belang om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. Een calamiteitenplan kan hier de oplossing bieden. Ben je benieuwd wat In-Staet, in…

Een calamiteit kan iedereen overkomen en gebeurt altijd onverwachts, zoals een brand of ontploffing. In eerste instantie denkt u waarschijnlijk niet na over aansprakelijkheid of verzekeringsdekking, want u heeft uw verantwoordelijkheid over de impact op uw bedrijf, werknemers, nabestaanden en slachtoffers. Uw bedrijf is immers hetgeen wat door moet gaan.

Echter, veel bedrijven kunnen de continuïteit niet waarborgen. Uit onderzoek blijft zelfs dat ongeveer 50 procent van de bedrijven die een calamiteit overkomt, uiteindelijk failliet gaat. Om dit te voorkomen, is een goede voorbereiding en periodieke training van de crisis-coördinator binnen uw bedrijf van cruciale waarde.

Een calamiteitenplan zien wij niet als ‘papieren tijger’, maar een plan dat bewust is doorleefd vanuit echte betrokkenheid. Om voor u een sterk calamiteitenplan te ontwikkelen, werken wij samen met Crisicom en de Crisiscentrale. Deze partijen helpen u bij het opstellen en onderhouden van een goed en levend calamiteitenplan. Dit wordt gerealiseerd door middel van een MKB-proef workshop, uitgebreide trainingen en crisis-simulaties. Daarnaast zijn zowel de crisisregisseurs als crisisspecialisten van deze twee partijen 24/7 beschikbaar om u te ondersteunen. De voorwaarde voor crisisdekking vanuit de Bouw Integraal Polis is een geldig abonnement.

Bouw Integraal Polis

De door In-Staet ontwikkelde Bouw Integraal Polis (BIP) kent een unieke crisisdekking. Noodzakelijke crisiskosten kunnen immers flink oplopen. Bij een calamiteit zijn de volgende kosten verzekerd:

  • Crisisspecialisten ten behoeve van onder meer crisismanagement en zowel interne als externe crisiscommunicatie;
  • Maatschappelijke/psychologische traumabegeleiding van slachtoffers en getuigen;
  • Kosten van noodzakelijke evaluatie van personen/zaken;
  • Kosten voor vervangende woon- en bedrijfsruimte;
  • Noodvoorzieningen in verband met de onbewoonde staat van ontruimd vastgoed;
  • Fonds voor directe en acute noden (inclusief daarmee samenhangende juridische- en bestuurskosten).

Deze kosten zijn verzekerd zonder de eis dat dekking en aansprakelijkheid al vast staat. Er moet immers direct gehandeld worden, dus op die duidelijkheid kunt u niet wachten. Uiteraard gebeurt dit in overleg met verzekeraars.

Wij informeren u graag over de unieke combinatie van een voorbereiding én een innovatieve dekking van de kosten. Neem gerust contact met ons op!

Meer weten?
Randy Heijnen
Randy Heijnen