DNR2022 gemiste kans? Ontwerprisico vergt ketenaanpak!

DNR2022 gemiste kans? Ontwerprisico vergt ketenaanpak!

Wij worden dagelijks geconfronteerd met vragen over de aansprakelijkheidsregeling in de DNR…

De verzekerbaarheid van architecten en ingenieurs is de afgelopen jaren fors verbeterd. En terecht, want er werden flinke premies betaald voor een dekking die gebaseerd was op de zeer beperkte aansprakelijkheidsregeling in de DNR. De kring van opdrachtgevers onder de DNR is voor een groot deel verschoven van initiatiefnemers naar ontwerpende aannemers. Daar kan de DNR lang niet altijd worden ingebracht, zodat de ontwerpende aannemer met een fors risico blijft zitten. Dat is deels verzekerbaar, maar tegen forse premies, eigen risico’s en strikte polisvoorwaarden. En die markt staat soms onder druk door 2 oorzaken:

  1. opdrachtgevers redeneren vaak vanuit de gedachte “als iets verzekerbaar is, dan is geen enkele aansprakelijkheidsbeperking nodig”. Dat is alleen al vanwege grenzen in verzekerde sommen, eigen risico’s en dekkingsgrenzen opmerkelijk. Maar ook om verzekerbaarheid op de lange termijn mogelijk te houden. Toch is dat wel de tendens in de UAV-GC die ter visie is gelegd, ook qua ontwerprisico. Vanuit de ketenaanpak-gedachte zou iets meer beweging vanuit opdrachtgevers bijdragen aan een redelijke oplossing. Dat hebben we ook in ons commentaar richting CROW aangegeven. We zijn dan ook benieuwd naar de definitieve regeling.
  2. De concept DNR 2022 die ter consultatie is neergelegd lijkt de kans op een ketenaanpak (ook?) te missen. De aansprakelijkheidsregeling en Raampolis blijven gebaseerd op oude praktijken. Vrijwel elke adviseur heeft tegenwoordig de mogelijkheid af te wijken van de DNR op het gebied van de aansprakelijkheidslimiet (bijv. €1 of € 2,5 Mio i.p.v. honorarium), indirecte schade en termijnen. Toch is van die tendens helaas niks te merken in de DNR 2022. Terwijl de praktijk de huidige DNR al lang heeft ingehaald, er wordt nu al volop afgeweken van de huidige DNR. Ook daar is natuurlijk evenwicht in risicotoedeling van belang, maar optionele varianten qua aansprakelijkheid ontbreken in de DNR2022 en dat vinden we teleurstellend. Hopelijk brengt de inbreng in de consultatie de redacteurs nog op andere gedachten.

Als specialist in de Bouw, Infra & Vastgoed wordt In-Staet rond zowel UAV-GC als rond DNR herhaaldelijk om advies gevraagd bij onderhandelingen, ook over deze contractmodellen.

Wij zijn van mening dat er nog wel wat water bij de wijn mag bij álle ketenpartners, waarbij er ook vanuit de bouw zeker bereidheid is om het ontwerprisico te dagen als het risico op een redelijke manier binnen de keten kan worden gedeeld.

Daarom blijft onze oproep aan zowel opdrachtgevers aan de onderhandelingstafel bij de concept UAV-GC als aan BNA/NL Ingenieurs bij de concept DNR 2022 :

Het ontwerprisico is een ketenprobleem dat alleen kan worden opgelost door samen te bewegen richting een evenwichtige risicotoedeling. 

 Wilt u meer weten over het beheersen en verzekeren van ontwerprisico’s? Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in bouw, infra en vastgoed en denken graag met u mee.

Meer weten?
Randy Heijnen
Randy Heijnen