In gesprek met collega Nico van Nus over de nut en noodzaak van een Bouwend Nederland verzekering

In gesprek met collega Nico van Nus over de nut en noodzaak van een Bouwend Nederland verzekering

We interviewden Nico van Nus, directeur verzekeringstechniek van In-Staet. Nico gaat dieper in op de nut en noodzaak van een Bouwend Nederland Polis en vertelt voor trots dat de polis ook het komend jaar weer flink verbetert. Dit onder meer…

We interviewden Nico van Nus, directeur verzekeringstechniek van In-Staet. Nico gaat dieper in op de nut en noodzaak van een Bouwend Nederland Polis en vertelt voor trots dat de polis ook het komend jaar weer flink verbetert. Dit onder meer door de inbreng van de ledengroep verzekeringen van Bouwend Nederland die er samen met In-Staet voor zorgt dat de polis innoveert, van topkwaliteit is en tegen een goede prijs wordt aangeboden. In de ogen van Nico is een Bouwend Nederland verzekering  mede hierdoor veruit de beste polis in de markt. 

Nico van Nus is al sinds 1986 betrokken bij het beheer en innovatie van Bouwend Nederland-verzekeringen. Op zijn kenmerkende wijze is hij enthousiaster dan ooit over de meerwaarde van Bouwend Nederland op dit gebied. Door de nauwe samenwerking met de ledengroep verzekeringen biedt de Bouwend Nederland Integraal Polis van In-Staet oplossingen en concrete voordelen zoals: continuïteit, deskundigheid, innovatie en een goede prijs/kwaliteitsbalans. Voor veel opdrachtgevers is de Bouwend Nederland-stempel al voldoende om de polissen van de opdrachtnemer goed te keuren. Bij complexe en grote schades ervaart hij dat juist de kleine lettertjes van de polisvoorwaarden het verschil maken tussen dekking of een faillissement.

Wat is eigenlijk de rol van de ledengroep verzekeringen van Bouwend Nederland? 

“Bouwend Nederland-polissen worden doorlopend beoordeeld, geactualiseerd en goedgekeurd door de onafhankelijke ledengroep verzekeringen. In de ledengroep verzekeringen werken bouw- en infra-ondernemers uit de praktijk samen met de verzekeringsspecialisten van grote bouwconcerns en vakspecialisten van Bouwend Nederland. Een mooie mix van praktijkervaring en gespecialiseerde kennis. Eigenlijk doet deze ledengroep dus al het huiswerk voor de leden van Bouwend Nederland”. Samen met In-Staet zorgen ze dat de polis innoveert, van topkwaliteit is en tegen een goede prijs wordt aangeboden. In de ogen van Nico is een Bouwend Nederland verzekering  mede hierdoor veruit de beste polis in de markt. 

In-Staet is erg trots om sinds 4 jaar de verzekeringspartner van Bouwend Nederland te zijn. “Als In-Staet werden we niet zomaar partner van Bouwend Nederland. Onze bewezen kennis en kunde in de bouw en infra speelde een grote rol. Gelukkig hebben onze 25 bouwspecialisten gemiddeld 20 jaar ervaring (voor een groot deel opgedaan bij voorheen Meeùs Bouw & Infra), dus dat zat wel goed. Ik ben zelf bijvoorbeeld ooit gestart bij “Baneke”, een naam die veel trouwe Bouwend Nederland-leden nog steeds herkennen”. 

Verandert er dan zoveel in die bouwverzekeringen? 

Nico denkt even na en zegt dan “Ik geloof niet dat er in al die jaren dat ik bij Bouwend Nederland betrokken ben 1 jaar is geweest waarbij er geen veranderingen waren waarop niet ingespeeld moest worden vanuit de verzekeringen. 

Wetgeving verandert, bouwtechnieken veranderen, materieel verandert, verzekeraars hebben wensen, discussies in de schadepraktijk leiden tot verduidelijking van dekkingen en ga zo maar door. De laatste jaren hebben we als In-Staet bijvoorbeeld ingespeeld op ontwikkelingen als prefab/industrieel bouwen en de verschuiving van alleen bouwen naar ook ontwerp, beheer en onderhoud. Op dit moment zijn we in gesprek over duurzaamheidsaspecten zoals elektrificatie en hergebruik / terugnamegaranties. Nieuwe risico’s vergen ander risicomanagement, maar ook clausules om deze nieuwe risico’s goed op te vangen. 

We zijn bijvoorbeeld enorm blij met de door ons ontwikkelde ontwerpdekking die we MKB-ers kunnen bieden al vanaf € 1.000 premie, terwijl de rest van de markt het nog altijd heeft over minimumpremies van tienduizend euro’s. Een nieuwe verzekeringsvorm die ook belangrijk is bij bouwteams, alternatieven en waarschuwingsplichten in meer traditionele contracten zoals de UAV”. 

Hoe ontstond het idee van de Bouwend Nederland Integraal Polis eigenlijk? 

“Integraliteit zit in ons DNA. Wij kiezen er bewust voor onze klanten niet lastig te vallen met te veel contactpersonen. Want juist als een klein klantteam gaat samenwerken ontstaat betrokkenheid, persoonlijk contact en creativiteit. Onze klanten hebben te maken met een team van 4 personen, een adviseur buiten en binnen, een procesbegeleider en een schadebehandelaar. Ze weten van elkaar wat ze doen en leren elke dag van elkaar. Uiteraard hebben we intern wel specialismes/taken verdeeld, maar daar vallen we onze klanten niet mee lastig. Zo kwam ik ook op het idee van een integrale polis. In plaats van een doos vol verschillende polissen/voorwaarden, vaak bij uiteenlopende verzekeraars, zijn we gestart met 1 polis voor CAR, AVB en ontwerp. In 2024 komen daar ook onder meer wagenpark, brand, en werkmaterieel”. 

Waar bent u in de samenwerking met Bouwend Nederland nou het meest trots op? 

“Ik ben zonder twijfel het meest trots op de intensieve samenwerking met de ledengroep verzekeringen.  Door deze samenwerking kom je tot dekkingen die passen bij de risico’s die leden lopen en waarvoor een verzekering gewenst is. De Bouwend Nederland Integraal Polis wordt erkend en gewaardeerd door opdrachtgevers en stakeholders zoals STABU en CROW, met wie we nauw contact houden.  Ook zijn wij trots dat onze polis ook in 2024 weer flink geïnnoveerd is.” 

Ik ben er ook trots op dat onze dienstverlening door onze klanten wordt gewaardeerd met een 8,8, laat Nico weten. 

Nico wordt weer enthousiast en roept ieder Bouwend Nederland lidbedrijf op zich te melden en over te stappen naar In-Staet, niet toevallig geschreven met de A van Aandacht en de E van Expertise. 

Meer weten?
Randy Heijnen
Randy Heijnen