Construction All Risk (CAR) verzekering

Construction All Risk (CAR) verzekering

Waar heb ik precies een CAR-verzekering voor nodig? Dit is een vraag die bij In-Staet regelmatig binnenkomt. Aannemers zijn vaak niet, of niet volledig op de hoogte van het nut en de noodzaak van een CAR-verzekering.

Waar heb ik precies een CAR-verzekering voor nodig? Dit is een vraag die bij In-Staet regelmatig binnenkomt. Aannemers zijn vaak niet, of niet volledig op de hoogte van het nut en de noodzaak van een CAR-verzekering.

Hoe zorgvuldig je ook te werk gaat, er bestaat altijd risico op schade. Een CAR-verzekering biedt dekking tegen de financiële consequenties van een materiële schade. Een geruststellende gedachte bij de uitvoering van bouwprojecten.

Wat dekt een CAR-verzekering?

Een CAR-verzekering dekt materiële schade en/of verlies tegen schade door een van buiten komende onheilen. Deze schade kan ontstaan zijn door verkeerde uitvoering, maar ook door ontwerpfouten. Van belang is dat iets eerst in goede staat geweest moet zijn en het vervolgens kapotgegaan is. Er moet dus een materiële beschadiging zijn.

Een CAR-polis biedt dekking gedurende de bouwtermijn en meestal ook gedurende een verzekerde onderhoudstermijn. Van belang is dat de oorzaak van de schade plaatsvindt vóór aanvang van de onderhoudstermijn of tijdens werkzaamheden die voortvloeien uit onderhoudsbepalingen.

Op een CAR-polis wordt de dekking verdeeld in verschillende rubrieken. De basis wordt gevormd door de rubrieken:

  • Rubriek 1 – Schade aan het werk
  • Rubriek 2 – Schade aan aannemersmaterieel en persoonlijke eigendommen bouwdirectie / personeel
  • Rubriek 3 – Schade aan bestaande eigendommen opdrachtgever
  • Diefstal/vandalisme

Ook belangrijk bij kleine werken

Met alleen een aansprakelijkheidspolis (AVB) loop je risico. De AVB dekt namelijk geen schade aan zaken die je ‘onder opzicht’ hebt. Het is dan vaak contractueel vereist dat de CAR-verzekering zich richt op de voortgang van de bouw.

Hoe?

Bij aannemersbedrijven worden CAR-polissen veelal op doorlopende basis gesloten. Er is het hele jaar dekking voor alle bouwprojecten die uitgevoerd worden. Is er sprake van een groot of complex werk? Dan kan er een losse verzekering voor dat project worden afgesloten. Deze sluit je af, voordat je gestart bent met het werk. Een aflopende CAR-polis is altijd maatwerk.

Heeft de opdrachtgever zelf een CAR-polis, dan is het raadzaam om de dekking hiervan te laten beoordelen door een deskundige en hiervoor een polis vergelijking te maken. In bestekken staat namelijk regelmatig de bepaling dat niet-gedekte schades voor rekening zijn van de hoofdaannemer.

Welke CAR-verzekering past bij jou?

Wij zien veel kwaliteitsverschillen tussen de CAR-verzekeringen van verschillende verzekeraars. Het is zaak aandacht te besteden aan de juiste keuze voor de meest passende CAR-polis, afgestemd op uw persoonlijke behoeften.

Er is natuurlijk veel meer te vertellen over de CAR-verzekering. Onze bouwadviseurs helpen je graag verder. Wil je meer weten over de CAR-verzekering, neem dan contact met ons op via de website www.in-staet.nl

Meer weten?
Randy Heijnen
Randy Heijnen