Corona en uitsluitingen in een CAR-verzekering: blijf alert!

Corona en uitsluitingen in een CAR-verzekering: blijf alert!

Lees in dit artikel hoe u om kunt gaan met het stilleggen van uw project tijdens de Corona maatregelen.

Goed om te zien dat veel bouwwerken doorgaan, met respect voor de maatregelingen en aanbevelingen rondom het Coronavirus. Los van de menselijke kant voorkomt dit straks ook aansprakelijkheid ‘met de wijsheid achteraf’.

Veel CAR-verzekeringen kennen een beperking voor schade door of tijdens stilstand. Op dit moment leggen sommige opdrachtgevers werken stil of is het door de opgelegde maatregelen vanuit de overheid echt niet meer mogelijk om door te werken.

Wij adviseren u met uw CAR-verzekeraar af te spreken dat vooralsnog geen beroep wordt gedaan op deze clausule. Het is sowieso nuttig om maatregelen te nemen om schade door stilstand te voorkomen. Verzekeren is nuttig maar schade voorkomen is belangrijker. Het zal niet de eerste keer zijn dat een CAR-verzekeraar bij schadegevallen deze uitsluiting te pas en te onpas inroept. Dus houdt dit in de gaten!

Denk ook aan gebouwdelen die wel klaar zijn, maar waarbij het gehele project vanwege Corona stilligt en nog niet kan worden opgeleverd. Schade door ingebruikname is ook een veel voorkomende uitsluiting in CAR-polissen. Zorg ook hier in samenspraak met uw opdrachtgever en CAR-verzekeraar voor passende oplossingen.

Meer weten?
Randy Heijnen
Randy Heijnen