VvE’s en laadpalen, niet altijd een gelukkig huwelijk

VvE’s en laadpalen, niet altijd een gelukkig huwelijk

VvE’s en laadpalen, wat wilt de verzekeraar en wat kan de VvE doen?

Wij krijgen steeds vaker vragen over de het plaatsen van laadpalen voor de verzekering van de VvE. Het is belangrijk voor VvE’s om stil te staan bij de consequenties van het plaatsen van laadpalen, want helaas hebben wij al meerdere keren ervaren dat er brand is ontstaan met als oorzaak een zelf ontvlammende elektrische auto.

Brandende elektrische auto’s zijn moeilijk te doven en zorgen voor enorme schade aan het gebouw. Niet in de laatste plaats door grote rookontwikkelingen.

Omdat er geen algemene regels zijn die voor alle verzekeraars gelden is het van belang dat de VvE goed beseft wat de wensen en eisen vanuit de verzekeraar zijn, en of deze matchen met de mogelijkheden die een VvE heeft. Splitsingsrecht en reglement van de VvE spelen hier immers ook een voorname rol.

𝐖𝐚𝐭 𝐳𝐢𝐣𝐧 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐞𝐬𝐭 𝐯𝐨𝐨𝐫𝐤𝐨𝐦𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐰𝐞𝐧𝐬𝐞𝐧/𝐞𝐢𝐬𝐞𝐧 𝐯𝐚𝐧𝐮𝐢𝐭 𝐯𝐞𝐫𝐳𝐞𝐤𝐞𝐫𝐚𝐚𝐫𝐬?
Plaats de laadpalen zoveel mogelijk buiten. Lukt dit niet, dan zo dicht als mogelijk bij de uitgang van de parkeergarage. (niet zelden lastig in verband met splitsingsakte/reglement).
Installatie van laadpalen door een gecertificeerd installateur.
Periodieke inspectie en keuring van de installatie (SCIOS Scope 10).

𝐖𝐚𝐭 𝐤𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐕𝐯𝐄 𝐡𝐞𝐭 𝐛𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐨𝐞𝐧?

Neem contact met ons om te informeren of er specifieke eisen gelden voor het plaatsen van laadpalen.
Vraag, na plaatsing van de laadpalen, om een bevestiging dat de laadpalen zijn verzekerd op de polis van de VvE.
Laat op de VvE polis aantekenen dat de laadpalen zijn verzekerd.
Is er sprake van nieuwbouwontwikkeling? Bedenk dan of de splitsingsakte alvast voorziet in laadpalen nu het nog kan!

Meer weten?
Randy Heijnen
Randy Heijnen