Echte ketensamenwerking: wie durft?

Echte ketensamenwerking: wie durft?

Een ketensamenwerking waarbij de risico’s worden gebundeld in samenhang en transparant verzekerd. Met behulp van een onafhankelijke risk-controller wordt uw projectverzekering goedkoper, ruimer maar vooral passender.

Ketensamenwerking in de Bouw & Infra is een super gedachte. Wij zien dit steeds vaker. Een samenwerking tussen aannemers, onderaannemers en leveranciers zorgt voor een efficiënte en effectieve werkwijze. In de infra introduceren professionele opdrachtgevers modellen, zoals allianties of tweefasen contracten. Bij de Nijkerkerbrug gingen opdrachtgever en aannemer nog verder, zie: https://projectdoen.nu/projecten-doen/nijkerkerbrug/

Wij merken dat verzekeringen vaak te laat aan bod komen of toch nog traditioneel worden afgesloten. Contracten worden afgesloten waarbij de hoofdaannemer, door het ontbreken van een relatie, geen invloed heeft op de risico’s van de andere partijen. Wij zien dit als een gemiste kans. Juist door een samenwerking ontstaan er namelijk ruimere dekkingsmogelijkheden.

Dit wordt gerealiseerd met een benadering waarbij alle ketenpartners kunnen aangeven welke risico’s zij kunnen en willen beïnvloeden en dragen, en welke niet. Risico’s worden gebundeld in samenhang en transparant verzekerd. Dit met behulp van een onafhankelijke risk-controller die het vertrouwen van zowel verzekeraars als ketenpartners geniet. Het is onze overtuiging dat we daarmee kunnen komen tot projectverzekeringen die goedkoper, ruimer maar vooral passender zijn.

Dit kan ook betekenen dat ervoor gekozen wordt risico’s bewust niet te verzekeren, maar aan een ketenpartner of binnen de ketensamenwerking over te dragen.

Onze specialisten hebben gemiddeld meer dan 20 jaar ervaring in uw sector. Wij staan te trappelen om u hierin te adviseren.

Meer weten?
Randy Heijnen
Randy Heijnen