In-Staet: de onafhankelijke verzekeringscoach van uw combinatie

In-Staet: de onafhankelijke verzekeringscoach van uw combinatie

Dit artikel gaat over hoe de verzekeringsregisseurs van In-Staet problemen kunnen voorkomen. In-Staet werkt dan voor de combinatie als geheel zonder ook te acteren als belanghebbende makelaar van één van de combinanten.

Herkent u dit?

  • de calculatie voor verzekeringen in de combinatie blijkt al voor start werk te laag
  • alle combinanten benaderen los van elkaar dezelfde verzekeraars en dat leidt, zeker in de huidige krappe markt, tot irritaties bij verzekeraars. Een slechte start van een offerte-traject.
  • binnen combinatie moeten besluiten worden genomen zonder een objectieve vergelijking op basis van vooraf vastgestelde kwaliteits- en beoordelingscriteria
  • de combinanten uit het middenbedrijf voelen zich niet gelijkwaardig aan insurance-managers van de grote bouwconcerns. En hebben daarom behoefte aan onafhankelijke regie op combinatieniveau.
  • er wordt geen beargumenteerde keuze gemaakt tussen een projectpolis of koppeling aan een doorlopende polis van één van de combinanten. Of erger nog: u komt er bij een verslechtering van de dekking halverwege het project achter dat de laagste premie bij aanvang toch niet de beste keus was.
  • er zijn vooraf geen duidelijke afspraken gemaakt over schaderegeling (eigen risico-toerekening, statistiek doorlopende dekkingen, wie regelt de schadedossiers onder het eigen risico, etc.)
  • beloningsmodellen van insurance-managers, makelaars en verzekeraars zijn niet altijd transparant
  • de rollen van verzekeringsmakelaar en verzekeraar lopen door elkaar
  • in de tenderfase lekt vertrouwelijke informatie uit, “chinese walls” blijken doorzichtig omdat er teveel partijen met hetzelfde dossier bezig zijn.

Is dit te voorkomen?

Zeker! De verzekeringsregisseurs van In-Staet kunnen deze  problemen voorkomen. In-Staet werkt dan voor de combinatie als geheel zonder ook te acteren als belanghebbende makelaar van één van de combinanten. Zij helpen al in de tenderfase (en nog voordat iemand de verzekeringsmarkt in gaat) bij belangrijke keuzes qua verzekeringsprogramma van de combinatie. Dat voorkomt ruis bij de inkoop en maakt aanbiedingen objectiever toetsbaar en vergelijkbaar. Uiteraard anticiperen zij daarbij ook op de eisen van de opdrachtgever. Verder formuleren zij in samenspraak met alle combinanten heldere afspraken over schaderegeling, zowel inhoudelijk als qua proces. Zij  geven zowel in de tenderfase als tijdens de beoordeling van de projectpolissen support in de dialoog met de opdrachtgever. Tenslotte zijn zij de regisseur van de combinatie bij complexe of gevoelige schadedossiers. Kortom: de combinatie is meer in control en het verzekeringsprogramma komt kosteneffectiever tot stand dan nu vaak de praktijk is.

In-Staet

In-Staet is partner van Bouwend Nederland. De verzekeringsregisseurs van In-Staet hebben hun sporen verdiend door tientallen jaren ervaring in risicomanagement en verzekeren van bouwcombinaties zowel in de B&U als infra-sector. Zij acteren betrokken, persoonlijk, pragmatisch, scherp en bovenal effectief. Meer weten: www.in-staet.nl of 085-0077480. 

Meer weten?
Randy Heijnen
Randy Heijnen