De Ontwerpaansprakelijkheids verzekering (OAV) blijft belangrijk!

De Ontwerpaansprakelijkheids verzekering (OAV) blijft belangrijk!

U bent contractueel vaak verantwoordelijk voor ontwerpfouten. Ontwerpaansprakelijkheid speelt niet alleen bij UAV-GC-contracten, maar kan ook ontstaan door alternatieven, bouwteams of nalaten waarschuwingsplicht.

U bent contractueel vaak verantwoordelijk voor ontwerpfouten. Ontwerpaansprakelijkheid speelt niet alleen bij UAV-GC-contracten, maar kan ook ontstaan door alternatieven, bouwteams of nalaten waarschuwingsplicht. Dat kan forse financiële gevolgen hebben, denk bijvoorbeeld aan een niet waterdichte kelder, constructieve problemen of een huis dat niet voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit (isolatie, geluid, energie et cetera).

Uw Construction All Risk (CAR) en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) bieden onvoldoende dekking voor ontwerpfouten. Uw AVB dekt schade dóór uw werk (bijvoorbeeld waterschade aan meubilair van uw opdrachtgever of scheuren bij de buren), maar geen gebreken in of schade áán uw werk. De CAR-verzekering is ooit ontwikkeld voor schade, maar juist bij ontwerpfouten loopt u vaak tegen belangrijke grenzen:

  • Materiële schade – Er moet iets kapot zijn gegaan dat voorheen goed was. Er is dus geen discussie mogelijk bij brand, instorting, constructieve scheuren, et cetera, maar wel als de ontwerpfout alleen een gebrek is en geen materiële schades (zoals niet waterdicht of niet conform Bouwbesluit).
  • Dekkingsperiode – Een CAR-verzekering stopt meestal na het verstrijken van de onderhoudstermijn, maar uw ontwerprisico speelt tot 10 jaar na oplevering.
  • Verbetering – Een CAR-verzekering dekt het herstellen van de gevolgen (bijvoorbeeld het dichtmaken van een scheur), maar niet het wegnemen van de oorzaak door verbeteringen (betere fundering).
  • Gevolgschade – Een CAR-verzekering sluit financieel nadeel door gebreken uit. Moet uw opdrachtgever dus verhuizen en tijdelijk duurder elders wonen? Dan zal de CAR-verzekering die gevolgschade niet betalen.

Uw architecten en ingenieurs beperken hun aansprakelijkheid tegenover u vaak wél, dus u blijft met de kleerscheuren zitten. Daarom zijn voor ontwerpende aannemers speciale verzekeringen ontwikkeld. Deze verzekeringen voorzien wél in dekking voor uw ontwerpaansprakelijkheid. Ook bij niet-materiële schade inclusief dekking voor verbeteringskosten en gevolgschade na oplevering. En zolang uw polis loopt, is er dekking zolang u aansprakelijk bent. Dus ook als u 10 jaar na oplevering nog aansprakelijk wordt gesteld.

Als specialisten in bouw, infra en vastgoed denken we graag mee over manieren om uw ontwerprisico te beperken en over te dragen. Inmiddels bijna geen enkel bouwbedrijf nog verantwoord ondernemen zonder een ontwerpverzekering. Door minimumpremies en eigen risico’s van tienduizenden euro’s was een ontwerpverzekering tot voor kort alleen betaalbaar voor grote bedrijven. Wij hebben deze barrière voor het MKB nu geslecht. In-Staet biedt al een goede ontwerpdekking aan vanaf € 1.000.

De regionale adviseurs van In-Staet vertellen u graag meer.

 

Meer weten?
Randy Heijnen
Randy Heijnen