70% van de CAR-schades binnen 10 werkdagen betaald

70% van de CAR-schades binnen 10 werkdagen betaald

De samenwerking tussen Top Expertises en In-Staet zorgt er voor dat uw schade snel afgehandeld wordt.

Veel CAR-schaden zijn niet echt zo ingewikkeld en fors van omvang. Denk aan diefstal, vandalisme, storm, botsen, omvallen etc.. Dan wil je niet dat schaderegeling maanden duurt. In samenwerking met Top Expertises is dat bij In-Staet ook niet nodig. In-Staet garandeert bij de meeste CAR-polissen namelijk dat de uitkering voor 70% van de CAR-schades binnen 10 werkdagen op rekening van de klant staat. Uiteraard moet de klant dan ook snel gevraagde informatie sturen. Maar de kunst is dat een deskundige expert geen overbodige informatie vraagt. Bovendien kunnen de experts van Top  veel op basis eigen kennis en kunde beoordelen en zo snel en pragmatische het schadebedrag vaststellen. Zonder te verzanden in het laatste factuurtje dat de klant nog moet opsturen.

In-Staet hecht aan onafhankelijkheid van de expert en scheiding van de rollen van expert en In-Staet. Top Expertises gaat dus ook niet met de klant in discussie over de dekking (het zgn.”claims adjusting”). Dat is een ander vak dat In-Staet als beste beheerst, ook omdat zij zelf polisvoorwaarden opstelt juist  vanuit het belangen van haar klanten. In-Staet helpt ook schadelast te verhalen of te verleggen naar schadeveroorzakende derden. Het proces is zo ingericht dat deze scheiding van rollen toch niet tot vertraging leidt. Kwaliteit én snelheid zijn dus gewoon goed geregeld.