Stormschade door onroerende zaken van derden en aansprakelijkheid, Geen vanzelfsprekendheid.

Stormschade door onroerende zaken van derden en aansprakelijkheid, Geen vanzelfsprekendheid.

Aansprakelijk stellen kan altijd, maar is diegene ook daadwerkelijk aansprakelijk?

Aansprakelijkheid bij stormschade

De stormen Eunice en Franklin hebben veel schade veroorzaakt. Schade door omgevallen bomen, afgewaaide daken en dakpannen. Bij schade wordt aan ons vaak de vraag gesteld of iemand hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Aansprakelijk stellen kan altijd, maar is diegene ook daadwerkelijk aansprakelijk? Dat hangt af van meerdere factoren.

Aard van de aansprakelijkheid

Om de vraag voor wat betreft aansprakelijkheid te kunnen beantwoorden moet er onderscheid worden gemaakt naar de soort en aard van de gebeurtenis. Er bestaat risicoaansprakelijkheid en aansprakelijkheid door schuld. Aansprakelijkheid door schuld is geregeld in artikel 6:162 BW en wordt ook wel onrechtmatige daad genoemd. In dit geval heb je iets gedaan (of nagelaten) op zodanige wijze dat kan worden gesproken van schuld of onrechtmatige daad. Bij risicoaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid gekoppeld aan een bepaalde hoedanigheid. De hoedanigheid van een huiseigenaar is geregeld in artikel 6:174 BW. Je hoeft dan geen schuld te hebben om toch aansprakelijk te zijn.

Risicoaansprakelijkheid

Bij risicoaansprakelijkheid van de bezitter van een gebouw moet er sprake zijn van een gebrekkigheid. Pas wanneer het gebouw (inclusief bijgebouwen, aanbouwen, schuren veranda’s, schuttingen etc.) een gebrek vertoont, kan er aansprakelijkheid zijn. Als het zacht waait en er komen dakpannen naar beneden, zal de gebrekkigheid eerder aangetoond kunnen worden dat bij een zware storm zoals Eunice en Franklin (in 2022). Moeten dakpannen of schuttingen bestand zijn tegen windkracht 10 of hoger? Uit de rechtspraak blijkt dat er in dat geval zal er eerder overmacht worden aangenomen dan een gebrekkigheid van het gebouw.

Erkenning aansprakelijkheid

Mocht u aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de storm? Erken dan nooit op voorhand de aansprakelijkheid. Dit kan de belangen van de verzekeraar ernstig schaden. Verwijs te allen tijde naar uw verzekeraar voor wat betreft de beoordeling van uw aansprakelijkheid en schade.

Meer weten?
Randy Heijnen
Randy Heijnen