Verzekerde bouwrisico’s op de Bouwend Nederland Integraal Polis

Verzekerde bouwrisico’s op de Bouwend Nederland Integraal Polis

Welke bouwrisico’s loop ik als aannemer en welke risico’s kan ik verzekeren? Dit is een vraag die zowel bij Bouwend Nederland als In-Staet regelmatig binnenkomt. Leden zijn vaak niet, of niet volledig, op de hoogte van het nut en de…

Welke bouwrisico’s loop ik als aannemer en welke risico’s kan ik verzekeren? Dit is een vraag die zowel bij Bouwend Nederland als In-Staet regelmatig binnenkomt. Leden zijn vaak niet, of niet volledig, op de hoogte van het nut en de noodzaak van de bouw specifieke verzekeringen.

Wij bieden sinds jaar en dag ledenvoordeel met de in Nederland meest ruime verzekeringen tegen scherpe premies die aansluiten bij de risico’s die onze leden lopen. In-Staet is partner van Bouwend Nederland en heeft samen met de onafhankelijke ledengroep verzekeringen de innovatieve Bouwend Nederland Integraal Polis ontwikkeld (BNIP). Deze is exclusief voor onze leden.

Eén polis voor het gehele bouwproces, voor al jouw bouwrisico’s. Naast de Constructieverzekering (CAR) is ook de Aansprakelijkheidsverzekering (AVB), en de optionele dekking voor de Ontwerpaansprakelijkheidsverzekering (OAV) verzekerd op de Bouwend Nederland Integraal Polis. Kortom, een unieke polis!

CAR-dekking

De BNIP CAR-dekking dekt materiële schade en/of verlies tegen schade door van buiten komende onheilen. Deze schade kan ontstaan zijn door verkeerde uitvoering, maar ook door ontwerpfouten. Van belang is dat iets eerst in goede staat geweest moet zijn en het vervolgens kapotgegaan is. Er moet dus een materiële beschadiging zijn.

Er is zowel dekking tijdens de bouwtermijn als tijdens de verzekerde onderhoudstermijn. Van belang is dat de oorzaak van de schade plaatsvindt vóór aanvang van de onderhoudstermijn of tijdens werkzaamheden die voortvloeien uit onderhoudsbepalingen.

De BNIP CAR-dekking wordt verdeeld in verschillende rubrieken. De basis wordt gevormd door de volgende rubrieken:

 • Rubriek 1 – Schade aan het werk
 • Rubriek 2 – Schade aan aannemersmaterieel en persoonlijke eigendommen bouwdirectie / personeel
 • Rubriek 3 – Schade aan bestaande eigendommen opdrachtgever

AVB-dekking

Als aannemer kun je ook aangesproken worden als derden schade leiden, als gevolg van jouw bedrijfsvoering. De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen zaak- of letselschade die jou, je bedrijf, of medewerkers kan overkomen, waarbij je aangesproken wordt door derden.

De BNIP AVB-dekking wordt verdeeld in verschillende rubrieken. De basis wordt gevormd door de volgende rubrieken:

 • Rubriek -Algemene aansprakelijkheid
 • Rubriek -Werkgeversaansprakelijkheid
 • Rubriek -Werknemersschadeverzekering
 • Rubriek -Aantasting van milieu en biodiversiteit
 • Rubriek -Goed werkgeverschap

OAV-dekking

Steeds vaker zien wij dat aannemers contractueel verantwoordelijk gehouden worden voor het ontwerp en maatvoering. Bij dergelijke schades is er geen materiele schade (er is niets kapot gegaan), echter voldoet het werk niet of niet helemaal. De CAR- en AVB-dekking voorzien hier niet in. Speciaal voor onze MKB leden, hebben wij een betaalbare ontwerpdekking kunnen realiseren die als rubriek meeverzekerd kan worden op de Bouwend Nederland Integraal Polis.

Door jouw meest bouw specifieke dekkingen onder te brengen op één polis voorkom je heen en weer wijzende verzekeraars of onnodige administratieve rompslomp.

Overige voordelen van de Bouwend Nederland Integraal Polis op een rij:

 • Je bepaalt zelf hoe scherp je premie wordt door dekkingen aan of uit te zetten.
 • 15% korting op de premie over jouw door BouwGarant gecertificeerde omzet.
 • Uitgebreide dekkingen die aansluiten bij de dagelijkse bouw- en infrapraktijk.
 • Innovatieve dekkingen die aansluiten bij actuele ontwikkelingen in de branche.
 • Uniek calamiteitenarrangement: voorbereiding, 24/7 bereikbaarheid van crisisspecialisten én dekking voor hun kosten.

Meer informatie?

Er is natuurlijk veel meer te vertellen over de risico’s in de bouw. Wil je meer weten over de dienstverlening van In-Staet of over de Bouwend Nederland Integraal Polis, stuur dan een bericht naar onze adviseurs dienstverlening of bel 079-3252166. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met In-Staet via de website www.in-staet.nl.

Meer weten?
Randy Heijnen
Randy Heijnen